Instrukcja czyszczenie tkaniny Nanoflock i Aquaflock 3d

Regularna pielęgnacja:

Regularne czyszczenie:

UWAGA: Do czyszczenia tkaniny nie wolno stosować odplamiaczy, środków piorących (płyny, żele, proszki) oraz roztworów ropopochodnych i alkoholi.
UWAGA: Przed rozpoczęciem procedury czyszczenia, tkanina musi być odkurzona (np. przy pomocy odkurzacza).

instrukcja czyszczenia:Nanoflock i Aquaflock 3D