Instrukcja czyszczenia skór syntetycznych

Regularna pielęgnacja:

Regularne czyszczenie:

Niniejsza informacja nie gwarantuje i nie zwalnia użytkownika od odpowiedzialności za właściwe i bezpieczne użytkowanie produktu i wszystkich czynników czyszczących.
Używanie pewnych produktów czyszczących, może być szkodliwe dla wyglądu powierzchni i żywotności skóry syntetycznej.
Dostawca i jego agenci nie ponoszą odpowiedzialności za używanie produktów do czyszczenia materiału lub skór